PHP is een voorbeeld van een server-side scripting taal.